תיק הכנה לסל בריאות

סל הבריאות הוא נושא חם בחברה הישראלית, וכל שנה מחדש עולות השאלות בנוגע לתרופות החדשות הנכנסות לסל. למעשה, מאחרי הקלעים יש מאמצים בלתי פוסקים של משווקי ויצרני תרופות וטכנולוגיות רפואיות בניסיון להחדרת מוצריהם לסל הבריאות. להצלחה יש משמעות מרחיקת לכת. ראשית, מדובר על רווחים קבועים מעצם מכירת התרופות. מעבר לכך, מדובר על התקשרות ארוכת טווח, שעשויה גם להביא להגדלת נפח העבודה עם אותו מוצר או אחר שיש ברשותם. בגלל כל היתרונות הללו חייבים אנשי השיווק והניהול לעשות כל שביכולתם כדי למקסם את השיווק. בין היתר, הם יכולים להיעזר בשירותים מקצועיים של חברות היודעות לגשת לנושא בצורה מקצועית, להכין תיק מפורט ומנומק וללוות את לקוחם בכל התהליך מול הוועדה המחליטה בנושא. די אם נזכיר כי יש תחרות עזה על הזכות להיכלל בסל הבריאות.

 

תיק הכנה לסל בריאות כולל 4 חלקים:

 

חלק 1 – טפסי בקשה ומסמכים אודות פרטי התכשיר הרפואי.

 

חלק 2 -  נתונים קליניים: פירוט אודות המחלה והטיפול בה.

 

הטכנולוגיה הרפואית המוצעת: תיאורה, מנגנון פעולתה, מיקומה ברצף הטיפול, משך הטיפול, הרציונאל בשימוש בה, יעילותה תוך כדי הבאת דוגמאות מניסיונות שנעשו בארץ. סיכום מחקרי יעילות, מחקרים על מדדי תחלואה - תמותה, איכות חיים, בטיחות השימוש, היבטי עלות תועלת וכדומה, וכן הצגת טיפולים חלופיים קיימים.

 

חלק 3 – נתונים אפידמיולוגים

אפידמיולוגיה של המחלה, הימצאות המחלה ותפוצתה בארץ ובעולם, כולל מספרים מוערכים. מספר מקרי מחלה חדשים בכל שנה בישראל ובעולם.

גודל השוק, נתוני המכירות, מספר החולים שיטופלו במידה והיא תוכנס לסל השירותים, היקף כמות החולים עבורם אין טיפול חלופי, צפי פלחי שוק חדשים, ההיענות .

 

חלק 4 - הערכה כלכלית: הערכת עלות הכללת הטכנולוגיה הרפואית בסל השירותים הכולל.

התייחסות למכלול מרכיבים, ביניהם: מספר אנשי צוות הנדרש להפעלת הטכנולוגיה, הכשרה ייעודית לצוות – אם נדרשת. עלות השימוש בטכנולוגיה לטיפול בודד ושנתי.

מכשור רפואי משלים, עלות של טכנולוגיות נוספות אחרות נדרשות ומשלימות כגון: ציוד מתכלה, תרופות, בדיקות מעקב, בדיקות להתאמת הטיפול וכדומה.

עלות החלופה הטיפולית הכלולה בסל, היקף חולים צפוי בשנה, הערכת ההשפעה של הכללת הטכנולוגיה על התקציב השנתי של ספק שירותי הבריאות בראייה לטווח קצר, בינוני וארוך.

 

הוועדה

 

וועדת סל הבריאות כוללת נציגים מגופים שונים בהם נציגי משרד הבריאות, קופות ובתי החולים, האוצר, וכן, נציגי ציבור שמומחים בנושאי אתיקה, רפואה, כלכלה ורווחה. לכל נציג יש משקל והצורך הוא לנסות לשכנע את רובם בנחיצות התרופה באמצעות הגשת תיק הכנה לסל בריאות. כאן נכנסים שיקולים כלכליים, חברתיים, הומאניים, יחס עלות תועלת, עלות שנתית לחולה ועוד. כאשר הקריטריונים לקביעת קדימויות הינן: טכנולוגיה חדשה למחלה שאין לה פיתרון, נטל כלכלי לחברה, מספר האנשים שייהנו ממנה, הארכת חיים תוך כדי שיפור אורח החיים, הצלת חיים ומניעת תחלואה.

 

חברה מקצועית בתחום שהינה בעלת ידע וניסיון רב יכולה לסייע לכל מתמודד בכל המבוך המקצועי והבירוקראטי הזה.