מכתב מעדי בהרב
 


 אלון יקירי,

 
מיד עם התחלת הטיפול כבר הרגשתי הקלה ולאחר כשבועיים טיפול
.שכחתי מהכאבים שרדפו אותי במשך שנים רבות
.יש לי סוף סוף חיים,איכות בחיים
:) מודה לך מאוד מאוד
עדי בהרב